Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường

Câu 2:

Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường biển – đảo.

Lời giải:

Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh. Nguồn lợi thủy hải sản cũng giảm đáng kể, một số loại có nguy cơ tuyệt chủng (cá mòi, cá cháy..), nhiều loài đang giảm về mức độ tập trung…