Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền vào sơ đồ sau những

Câu 2:

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền vào sơ đồ sau những kiến thức về tài nguyên khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Lời giải: