Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào lược đồ trên và hình 18.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau: Lời giải:

Câu 2:

Dựa vào lược đồ trên và hình 18.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Lời giải:

Ngành công nghiệp Nơi phân bố
Nhiệt điện ....................................................................................
Thủy điện ....................................................................................
Luyện kim ....................................................................................
Cơ khí ....................................................................................
Hóa chất ....................................................................................
Sản xuất hàng tiêu dùng ....................................................................................
Chế biến lương thực, thục phẩm ....................................................................................

Ngành công nghiệp Nơi phân bố
Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh)
Thủy điện Hòa Bình, Sơn La
Luyện kim Thái Nguyên
Cơ khí Thái Nguyên, Quảng Ninh
Hóa chất Việt Trì (Phú Thọ), Bắc Giang
Sản xuất hàng tiêu dùng Lạng Sơn
Chế biến lương thực, thục phẩm Quảng Ninh, Việt Trì (Phú Thọ)