Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào lược đồ trên, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để đánh giá điều kiện tự

Câu 2:

Dựa vào lược đồ trên, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để đánh giá điều kiện tự nhiên của vùng.

Lời giải:

Yếu tố tự nhiên Đặc điểm Thuận lợi, khó khăn
Địa hình

- Khá đa dạng, có sự khác biệt giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

- Địa hình cao ở phía tây bắc, núi trung bình ở phía đông.

- Địa hình đồi bát úp xen kẽ các thung lũng ở phía đông và đông nam.

- Thuận lợi: Là thế mạnh để phát triển nhiều ngành sản xuất nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, lân nghiệp, ngư nghiệp.

- Khó khăn: núi cao hiểm trở, hướng núi TB-ĐN của dãy HLS gây trở ngại về giao thông giữa 2 tiểu vùng.

Khí hậu

- Mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Có mùa đông lạnh nhất nước ta

- Thuận lợi: là điều kiện để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, phát triển cả cây rau ôn đới…

- Khó khăn: hay nhiễu động thất thường, tuyết rơi vào mùa đông, sương muối…ảnh hưởng đến nông nghiệp.

Sông ngòi

- Nơi bắt đầu của nhiều con sông.

- Hệ thống sông Hồng chiếm 37% trữ lượng thủy điện của cả nước.

- Thuận lợi: tiềm năng thủy điện lớn (thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La, …)

- Khó khăn: vùng Tây Bắc thiếu nước về mùa đông.

Khoáng sản - Là nơi tập trung hầu hết các mỏ khoáng sản ở nước ta.

- Thuận lợi: khai thác khoáng sản.

- Khó khăn: nhiều mỏ có trữ lượng nhỏ, phân bố phân tán, khó khai thác.

Tài nguyên rừng - Diện tích đất lâm nghiệp có rừng năm 2005 chiếm 52,4% đất lâm nghiệp có rừng cả nước.

- Thuận lợi: rừng có tác dụng hạn chế lũ quét, chống xói mòn đất.

- Khó khăn: diện tích rừng bị thu hẹp.

Tài nguyên biển Vùng biển Quảng Ninh có ngư trường lớn của vịnh Bắc Bộ.

- Thuận lợi: phát triển các ngành kinh tế biển.

- Khó khăn: khai thác bừa bãi, mức khai thác vượt nuôi trồng.