Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy điền

Câu 2:

Dựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy điền nội dung tích hợp vào bảng sau:

Lời giải:

Cây trồng, vật nuôi Nơi phân bố
CÀ PHÊ

.............................................

.............................................

CAO SU

.............................................

.............................................

HỒ TIÊU

.............................................

.............................................

ĐIỀU

.............................................

.............................................

DỪA

.............................................

.............................................

CHÈ

.............................................

.............................................

TRÂU, BÒ

.............................................

.............................................

LỢN

.............................................

.............................................

GIA CẦM

.............................................

.............................................

Cây trồng, vật nuôi Nơi phân bố
CÀ PHÊ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Nghệ An
CAO SU Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, một số ít ở miền Trung.
HỒ TIÊU Đông Nam Bộ, Tây Nguyên
ĐIỀU Đông Nam Bộ, Tây Nguyên
DỪA Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển miền Trung
CHÈ Trung du miền núi Bắc Bộ, cao nguyên Di Linh, Hà Giang.
TRÂU, BÒ Phân bố rộng khắp cả nước, nhiều nhất ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
LỢN Đồng bằng sông Hông và đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ven biển
GIA CẦM Đồng bằng sông Hông và đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ven biển.