Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy rút ra các nhận xét: - Sản xuất dầu mỏ

Câu 2:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy rút ra các nhận xét:

- Sản xuất dầu mỏ của nước ta tập trung chủ yếu vào hoạt động nào.

- Vì sao nước ta lại phải nhập hầu hết xăng dầu để phục vụ cho như cầu sản xuất và sinh hoạt.

Lời giải:

- Sản xuất dầu mỏ của nước ta chủ yếu là khai thác dầu thô để xuất khấu.

- Vì nước ta chưa phát triển ngành chế biến dầu khí nên chỉ khai thác dầu thô để cho nước ngoài họ chế biền rồi ta nhập dầu mỏ với giá cao.