Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, cho biết vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng

Câu 2:

Dựa vào kiến thức đã học, cho biết vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm và là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.

Lời giải:

- Vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm:

+ Đây là vùng có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất so với các vùng khác trong cả nước.

+ Diện tích gieo trồng hàng năm dao động khoảng 46% diện tích gieo trồng của cả nước.

+ Có hai vụ chính trong năm, năng suất lúa cả năm của vùng tương đương với năng suất trung bình của cả nước, đứng thứ hai sau ĐB, sông Hồng.

+ Sản lượng lúa luôn chiếm ½ sản lượng lúa của cả nước.

- Là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu:

+ Có vùng biển giàu có thuộc Biển Đông và vịnh Thái Lan với trên 700km đường bờ biển.

+ Trữ lượng cá ở Biển Đông có thể lên tới trên dưới 90 – 100 vạn tấn, khả năng khai thác là 42 vạn tấn.

+ Trữ lượng ở vùng biển phía Tây là 43 vạn tấn,khả năng khai thác là 19 vạn tấn.

+ Vùng có 25 cửa sông, bãi triều, 1500 km sông ngòi, kênh rạch có thể nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, ngọt, lợ.