Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy: - Điền tên các nhà máy thủy

Câu 2:

Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy:

- Điền tên các nhà máy thủy điện Đrây Hlinh, Yaly.

- Kể tên các trung tâm công nghiệp và những ngành kinh tế chính của các trung tâm đó.

Lời giải:

- Các trung tâm công nghiệp:

+ Plây Ku: thực phẩm, sản xuất gỗ

+ Buôn Ma Thuột: thực phẩm, sản xuất gỗ.

+ Đà Lạt: sản xuất gỗ, thực phẩm.

+ Bảo Lộc: sản xuât hàng tiêu dùng, thực phẩm.