Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với nội dung SGK, em hãy

Câu 2:

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

Lời giải: