Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất. Dân tộc Việt phân bố chủ

Câu 2:

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở:

Lời giải:

Dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở: