Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Căn cứ vào bảng số liệu bảng 27.1 trang 100 trong SGK, em hãy: - So sánh sản

Câu 2:

Căn cứ vào bảng số liệu bảng 27.1 trang 100 trong SGK, em hãy:

- So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng.

Lời giải:

- So sánh:

+ Thủy sản là ngành quan trọng của cả 2 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

+ Thủy sản khai thác ở cả 2 vùng đều chiếm tỉ trọng lớn hơn so với thủy sản nuôi trồng.

+ Vùng Bắc Trung Bộ có ngành thủy sản nuôi trồng phát triển hơn, ngược lại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành thủy sản khai thác phát triển hơn.

- Có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng là vì:

+ Bắc Trung Bộ có lợi thế hơn Duyên hải Nam Trung Bộ về diện tích mặt nước có thể khai thác để nuôi trồng thủy sản, bờ biển có nhiều đầm phá nóng, nhiều bãi triều, nhiều diện tích đất ngập nước ....

+ Vùng biển Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều bãi cá, bãi tôm lớn, có ngư trường lớn Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa — Vũng Tàu, nên sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn nhiều so Bắc Trung Bộ.