Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quuan sát kĩ lược đồ trên, em hãy nêu tên các ngành công nghiệp có trong vùng: Lời

Câu 1:

Quuan sát kĩ lược đồ trên, em hãy nêu tên các ngành công nghiệp có trong vùng:

Lời giải:

Cơ khí, đóng tàu thuyền, thực phẩm, khai thác than đá, hóa chất, luyện kim đen, luyện kim màu, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất giấy,….