Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK, em hãy: - Điền

Câu 1:

Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

- Điền tên các vùng tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ, tên các tỉnh trong vùng lên chỗ chấm (…) trên lược đồ.

- Hoàn thành bảng sau:

Tài nguyên Phân bố Tài nguyên Phân bố
Đá vôi xi măng .................................................... Titan ....................................................
Sét, cao lanh .................................................... Thiếc ....................................................
Sắt .................................................... Đá quý ....................................................
Crôm .................................................... Bãi tắm ....................................................
Mangan ....................................................
- Kẻ vạch vào lược đồ các bãi tôm (vạch chéo), bãi cá (vạch ngang).

Lời giải:

Tài nguyên Phân bố Tài nguyên Phân bố
Đá vôi xi măng Thanh Hóa, Quảng Bình Titan Hà Tĩnh
Sét, cao lanh Thanh Hóa, Quảng Bình Thiếc Nghệ An
Sắt Hà Tĩnh Đá quý Nghệ An
Crôm Thanh Hóa Bãi tắm Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh
Mangan Nghệ An