Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: ): Hãy ghép đôi các thông tin ở cột bên trái với các thông tin ở hai cột

Câu 1:

): Hãy ghép đôi các thông tin ở cột bên trái với các thông tin ở hai cột bên phải thể hiện mối quan hệ giữa tài nguyên đất và sự phát triển nông nghiệp.

Lời giải:

1. Đất phù sa a. Phân bố tập trung ở các đồng bằng c. Thích hợp với việc trồng cây lâu năm
2. Đất feralit b.Phân bố tập trung ở trung du, miền núi d. Thích hợp nhất với cây lúa nước và nhiều loại cây ngắn ngày