Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền

Câu 1:

Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

Lời giải: