Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung và quan sát hình 26.1 trong SGK, kết hợp với lược đồ hình 13

Câu 1:

Dựa vào nội dung và quan sát hình 26.1 trong SGK, kết hợp với lược đồ hình 13 trang 37 em hãy:

- Kẻ vạch vào lược đồ các bãi tôm (vạch chéo), các bãi cá ( vạch ngang).

- Giải thích vì sao nghề chăn nuôi gia súc lớn, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng.

Lời giải:

- Các tỉnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều có gò đồi thuận lợi cho việc chăn nuôi dê, bò, cừu.

- Tỉnh nào cũng có bãi tôm, bãi cá, nhưng lớn nhất là ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa.

- Biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.