Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền vào chỗ chấm (…) ở lược

Câu 1:

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền vào chỗ chấm (…) ở lược đồ sau tên các mỏ than, dầu mỏ, dầu khí tự nhiên đang được khai thác.

Lời giải: