Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung SGK em hãy đánh dấu X vào ô trống những ý em cho là

Câu 1:

Dựa vào nội dung SGK em hãy đánh dấu X vào ô trống những ý em cho là đúng:

Lời giải: