Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Tây Nguyên hình bên em hãy xác định các vùng trồng

Câu 1:

Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Tây Nguyên hình bên em hãy xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên (ở những tỉnh nào? Tỉnh nào trồng nhiều nhất? tỉnh nào ít nhất?)

Lời giải:

- Cà phê: có ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Đắk Nông, Lâm Đồng. Tỉnh có nhiều nhất là Đắk Lắk, ít nhất là Kon Tum.

- Cao su: có ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Tỉnh có nhiều nhất là Gia Lai, tỉnh có ít nhất là Lâm Đồng và Đắk Nông.

- Chè: có ở Lâm Đồng, Gia Lai. Có nhiều nhất ở Lâm Đồng.