Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 6 ở trang 23, hình 7 ở trang 24 và kết hợp với hình 17.1,

Câu 1:

Dựa vào hình 6 ở trang 23, hình 7 ở trang 24 và kết hợp với hình 17.1, 18.1 trong SGK, em hãy:

- Hoàn thành bảng sau:

Khoáng sản Nơi phân bố Khoáng sản Nơi phân bố
Than ........................................ Bôxít ........................................
Sắt ........................................ Apatit ........................................
Mangan ........................................ Đồng ........................................
Thiếc ........................................ ........................................
- Cho biết những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh.

- Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ, đó là.

Lời giải:

Khoáng sản Nơi phân bố Khoáng sản Nơi phân bố
Than Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La Bôxít Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn
Sắt Thái Ngyên, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai. Apatit Lào Cai
Mangan Cao Bằng, Thái Nguyên Đồng Lào Cai, Hòa Bình, Quảng Ninh
Thiếc Cao Bằng, Tuyên Quang
- Những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh:

+ Công nghiệp khai thác khoáng sản

+ Công nghiệp năng lượng

+ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

- Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ, đó là than và sắt.