Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 28.1 trong SGK, em hãy: - Điền tên các nước, các vùng tiếp giáp với

Câu 1:

Dựa vào hình 28.1 trong SGK, em hãy:

- Điền tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.

- Vị trí địa lí của vùng có gì đặc biệt so với các vùng mà em đã học. Hãy nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng.

Lời giải:

- Điều đặc biệt về vị trí địa lí của Tây Nguyên là: đây là vùng duy nhất của nước ta không giáp biển.

- Ý nghĩa: đây là vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng và xây dựng kinh tế. Là cầu nối ra biển của các nước bạn Lào và Cam-pu-chia.