Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT QUỐC GIA NĂM 2009 (người/

Câu 1:

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT QUỐC GIA NĂM 2009 (người/)

Quốc gia Mật độ dân số Quốc gia Mật độ dân số
Toàn thế giới 50 Philippin 307
Bru-nây 66 Thái Lan 132
Campuchia 82 Trung Quốc 139
Lào 27 Nhật Bản 338
In-đô-nê-xi-a 128 Hoa Kỳ 32
Mailaixia 86 Việt Nam 260
Em hãy nêu nhận xét về mật độ dân số của nước ta.

Lời giải:

Nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao trên thế giới, cao gấp hơn 5 lần so với mật độ dân số thế giới.