Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Căn cứ vào bảng số liệu thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trông SGK, em hãy hoàn thành

Câu 1:

Căn cứ vào bảng số liệu thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trông SGK, em hãy hoàn thành các câu dưới đây:

- Các cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng………………………….

- Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ:……………………………………………..

- Nguyên nhân (sử dụng những kiến thức đã học ở các bài trước như địa hình, khí hậu, đất và đặc điểm sinh thái của từng loại cây để giải thích):………………………………………….

Lời giải:

- Các cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng là chè và cà phê.

- Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ: cao su, điều, hồ tiêu.

- Nguyên nhân:

+ Giống nhau: cả hai vùng đều có lịch sử phát triển cây công nghiệp lâu năm từ thời Pháp thuộc đã có những đồn điền trồng chè và cà phê với quy mô lớn.

Điều kiện Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Địa hình Chủ yếu là đồi núi, cao nguyên, địa hình hiểm trở Địa hình là các cao nguyên xếp tầng
Đất Đất feralit trên đá vôi, đá phiến…. Có thêm đất phù sa cổ bạc màu ở trung du… Đất đỏ badan có tầng phong hóa sâu, khá màu mỡ, tơi xốp, phân bố rộng
Khí hậu Nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nhất nước ta. Khí hậu cận xích đạo gió mùa.