Sách Giải Bài Tập và SGK

6. Write (Trang 37 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 4: Learning a foreign language

6. Write (Trang 37 SGK Tiếng Anh 9)

A letter of inquiry is a request for information or action (Thư hỏi thông tin là lời yêu cầu thông tin hay hành động.)

a) Read this letter (Đọc lá thư này.)

Hướng dẫn dịch:

Số 25 đường Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17/4/2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý trường trên báo Tin Tức Việt Nam số ra ngày hôm nay.

Tôi quan tâm đến việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông có thể gửi thông tin chi tiết về các khóa học và học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm tra vấn đáp nếu cần thiết.

Mong đợi tin ông.

Kính chào ông,

John Robinson.

b) Read the advertisements in 5. READ again. Choose one of the ... . (Đọc quảng cáo trong phần 5. READ một lần nữa. Chọn một trong những trường bạn muốn theo học để cải thiện tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu cầu cho tổ chức để yêu cầu nhiều thông tin về các khóa học và lệ phí. Thực hiện theo dàn bài dưới đây.)

Hướng dẫn dịch:

Dàn bài

Giới thiệu:

Hãy nói làm cách nào bạn biết về tổ chức (quảng cáo trên báo/ xem trên tivi); biểu thị sự quan tâm của bạn (muốn biết nhiều thông tin hơn).

Yêu cầu:Nói tiếng Anh của bạn như thế nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

Thông tin thêm:Nói rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ học vấn (học bạ) của bạn nếu cần thiết.

Kết bài:Kết thúc với lời kết lịch sự.

Gợi ý:

Lá thư 1:

Dear Sir,

I saw your institution's advertisement in today's local newspaper.

I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

I can speak a little English, but I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me the details of courses and fees?

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

Lá thư 2:

Dear Sir,

I saw your instituted advertisement on Todayd TV program.

I am very interested in learning English and I would like some more information about your Institute.

I can speak a little English, but I read it very slowly and my writing is bad. So I want to improve my reading and writing. Could you please provide more information about the length of the courses and fees for beginners? I can supply my record of English study if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang