Sách Giải Bài Tập và SGK

5. Read (Trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 8: Celebrations

5. Read (Trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

There are many occasions for you to express your feelings to others. Following are opinions, feelings and memories of children about their fathers on Father's Day in Australia and the USA.

Rita (Australia)

To the one who teaches me how to love, cry and laugh.

To the one who says never lose heart and always finish what you start.

To the one whose feelings for me are so strong that the word love can’t describe them.

Can you guess who it is?

It’s not too hard to tell...

Jane (USA)

Daddy, I am writing this to tell you how much you are missed and loved. I will always remember that day - my wedding day. You were standing there with tears in your eyes while I was walking towards my groom. You gave me a hug and the feeling that you never wanted to let me go. But at last, I had to leave you and start my new life... a moment in time that lasted forever. I now have children, Dad, but I will always be your little girl! Happy Father s Day.

Bob (Australia)

You ask me what I think about my dad. Great! Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Do you blow what I mean? He is a considerate and generous man who is loved not only by his family but also by all his friends. His priority is always his family. His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad's terrific! I’m so proud of him and love him so much. Happy Father s Day, Daddy!

Hướng dẫn dịch:

Có rất nhiều dịp cho bạn thể hiện tình cảm của mình cho những người khác. Dưới đây là những ý kiến, cảm nhận và kỷ niệm của những đứa trẻ về người cha của chúng vào Ngày lễ của Cha ở Úc và Mỹ.

Rita (Úc)

Gửi người dạy con biết yêu thương, biết khóc và biết cười.

Gửi người nói đừng bao giờ mất niềm hi vọng và luôn hoàn tất những gì đã bắt đầu.

Gửi người mà tình cảm dành cho con quá mạnh mẽ đến nỗi lời yêu thương không thể nói thành lời.

Bạn có thể đoán đó là ai không?

Không quá khó để nói ...

Jane (Mĩ)

Ba, con đang viết lá thư này để nói với Ba rằng Ba được nhớ và yêu thương biết bao nhiêu. Con sẽ luôn nhớ ngày ấy - ngày cưới của con. Ba đang đứng đấy đầm đìa nước mắt trong khi con đến với chú rể của con. Ba đã ôm lấy con và cho con cảm giác ba không muốn rời xa con. Nhưng cuối cùng con phải rời Ba và bắt đầu cuộc sống mới của con ... giây phút ấy tồn tại mãi mãi theo thời gian. Ba ạ, bây giờ con có con. Nhưng con sẽ luôn là cô con gái bé bỏng của Ba! Chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Bob (Úc)

Bạn hỏi tôi nghĩ gì về Ba tôi. Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Tôi phải nói với bạn rằng Ba tôi là người tốt nhất trên thế giới này. Bạn biết tôi muốn nói gì không? Ông ấy là người ân cần rộng lượng, người được yêu thương không chỉ bởi gia đình ông nhưng còn bởi tất cả bạn hữu. Tính hài hước của ông làm cho ông khác biệt những người khác. Tóm lại, ba tôi tuyệt vời! Tôi rất tự hào về người và rất yêu người. Ba, chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Answer. (Trả lời câu hỏi.)

1.Who do you think Rita sends this card to? (Bạn nghĩ rằng Rita sẽ gửi tấm thiệp này đến ai?)

=> I think who Rita sends this card to is her father.

2.Is Jane's father alive or dead? How do you know this? (Ba của Jane còn sống hay đã mất? Làm thế nào bạn biết điều này?)

=> Her father is alive, because at the end of the letter, she wishes her father a happy Father's Day.

3.What quality makes Bob's father different from others? (Đức tính nào làm cho cha của Bob khác với người khác?)

=> His sense of humor makes Bob's father different from others.

4.What image of a father can you draw from three passages? (Từ ba đoạn văn, bạn có thể vẽ lên hình ảnh một người cha như thế nào?)

=> From three passages, we can see a father is a man who is always considerate and geneous to his children and who has a strong and everlasting influence on them, too.