Sách Giải Bài Tập và SGK

4. Listen (Trang 77 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 9: Natural disasters

4. Listen (Trang 77 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:🔈

An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table (Một chuyên gia đang có bài nói về cách để sống sót khi có động đất. Nghe bài nói, sau đó hoàn thành bảng dưới đây.)

Gợi ý:

Living with earthquakes

Heavy fixtures, furniture, and appliances:

- Place heavy books on the (1) bottom shelf of your bookshelves.

- Block the rollers on your (2) fridge and (3) washing machines.

Flying glass:

- Check the (4) mirrors.

- Don't put your bed near (5) a window.

Earthquakes drill:

- Stay (6) inside.

- Sit (7) under a strong table or (8) doorway.

- Stand in the (9) corner of a room.

Nội dung bài nghe:

If you live in an earthquake zone, you should take some time to look around your house. Place heavy books on the bottom shelf of your bookshelves. Block the rollers on your fridge and washing machine to prevent them from moving. Put hanging potted plants in plastic containers. Check the mirrors in your bathroom and bedroom. Make sure they can’t move. Don’t put your bed next to a window.

Planning where you are going to be during an earthquake is very important. The first thing to remember is to stay inside. Then you should sit under a strong table or doorway, or stand in the corner of a room.

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn sống trong vùng có động đất, bạn nên dành chút thời gian để xem xét xung quanh nhà mình. Đặt những quyển sách nặng ở ngăn cuối cùng của kệ sách. Khóa những con lăn của tủ lạnh và máy giặt để đề phòng nó di chuyển. Đặt những vật nhẹ trong đồ chứa bằng nhựa. Kiểm tra gương trong phòng tắm và phòng ngủ. Đảm bảo chúng không thể dịch chuyển. Đừng đặt giường cạnh cửa sổ.

Việc lên kế hoạch trú ẩn ở đâu trong thời gian diễn ra động đất rất quan trọng. Điều đầu tiên nên nhớ là ở bên trong nhà. Sau đó bạn nên ngồi ngồi dưới gầm một chiếc bàn chắc chắn hoặc lối đi, hoặc đừng ở một góc phòng.