Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

- Nội dung định luật:

   Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

- Hệ thức của định luật: Q = .R.t

   Trong đó: R là điện trở của vật dẫn (Ω)

   I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)

   t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s)

   Q là nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn (J)

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn

   Áp dụng định luật Jun – Len – xơ: Q = .R.t

   Hay

2. Tính công suất tỏa nhiệt của dây dẫn

   Áp dụng công thức:

   Trong đó: Q là nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn (J)

      t là thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn (s)

      P là công suất tỏa nhiệt của dây dẫn (W)

3. Phương trình cân bằng nhiệt

   Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:  =

   Trong đó  là nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn

 là nhiệt lượng thu vào

Lưu ý:

 Trong trường hợp điện trở của dây dẫn là điện trở thuần thì điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng. Khi đó Q = A.