Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun - Len-xơ

Câu 9:

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun - Len-xơ

Lời giải:

-Định luật Jun - Len-xơ. Năng lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua

-Biểu thức: Q = .R.t