Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Xét về mặt quang học, hai bộ phận quang trọng nhất của mắt là gì?

Câu 8:

Xét về mặt quang học, hai bộ phận quang trọng nhất của mắt là gì? Hai bộ phận đó tương tự những bộ phận nào trong máy ảnh?

Lời giải:

-Thể thủy tinh và màng lưới

-Thể thủy tinh tương tự như vật kính còn màng lưới tương tự như phim trong máy ảnh