Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Xác định tên các từ cực của thanh nam châm trên hình 21.5 SGK

Câu 8:

Xác định tên các từ cực của thanh nam châm trên hình 21.5 SGK.

Lời giải:

Cực có ghi chữ N là cực Bắc của thanh nam châm, sát với cực Bắc là cực Nam.