Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trả lời câu hỏi bạn Kiên nêu ra ở phần mở bài.

Câu 8:

Trả lời câu hỏi bạn Kiên nêu ra ở phần mở bài.

Lời giải:

Thấu kính hội tụ là thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.