Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Kể một số ứng dụng của động cơ điện mà em biết?

Câu 7:

Kể một số ứng dụng của động cơ điện mà em biết?

Lời giải:

Động cơ điện được sử dụng để chế tạo ra máy bơm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt,...