Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Khung dây trong hình 28.3 SGK quay theo chiều nào?

Câu 5:

Khung dây trong hình 28.3 SGK quay theo chiều nào?

Lời giải:

Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB và CD có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây được thể hiện trong hình 28.3

Khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ.