Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5 : Hãy trả lời câu hỏi ở phần I.

Câu 5 :

Hãy trả lời câu hỏi ở phần I.

Lời giải:

Nhờ nam châm ta có thể tạo ra dòng điện với các điều kiện sau được thỏa mãn:

+ Có nam châm để tạo ra từ trường.

+ Có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây để có sự thay đổi các đường sức từ gửi qua cuộn dây.