Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài học.

Câu 5:

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài học.

Lời giải:

Ta phải xây dựng đường dây cao thế tuy tốn kém, nguy hiểm nhưng tiết kiệm được rất nhiều điện năng hao phí trên đường dây truyền tải, bớt khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng.