Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của

Câu 4:

Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.

-Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường?

-Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiêu sơ đồ của quạt điện là:

-Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Vì sao?

Lời giải:

-Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

-Sơ đồ mạch điện như hình dưới

-Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.