Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối.

Câu 4:

Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối.

Lời giải:

Các cây cối thường ngã hoặc vươn ra chỗ có ánh sáng mặt trời để thực hiện quang hợp hiệu quả hơn.