Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện

Bài C4 (trang 24 SGK Vật Lý 9):

Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 0, và có điện trở

= 5,5Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2, thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Lời giải:

Vì điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện dây nên ta có