Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là gì?

Câu 4:

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là gì?

a.Đặt một nam châm ở gần cuộn dây.

b.Đặt một nam châm ở trong lòng cuộn dây.

c.Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây lớn

d.Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên

Lời giải:

Chọn đáp án d