Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100 000V

Câu 4:

Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100 000V

Lời giải:

Từ công thức ta thấy khi hiệu điện thế U tăng 5 lần thì công suất hao phí giảm = 25 lần.