Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Từ đồ thị hình 1.2 SGK hãy xác định: -Cường độ dòng điện chạy qua

Câu 3:

Từ đồ thị hình 1.2 SGK hãy xác định:

-Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V

-Xác định giá trị U, I ứng với một điểm M bất kì trên đồ thị đó.

Lời giải:

Dựa vào đồ thị ta thấy:

-Khi U = 2,5V thì I = 0,5A.

Khi U = 3,5V thì I = 0,7A.

-Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị.

Từ M kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại I3 = 1,1A

Từ M kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại U3 =5,5V.