Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm

Câu 3:

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở , mắc nối tiếp là

= + .

Lời giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = +

Ta có: U = + = . + . = I.(+)

(vì I = = , tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp)

Mà U = I. → I.( + ) = I.

Chia hai vế cho I ta được

= + (đpcm).