Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Để xác định công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s và làm bằng vật liệu có điện trở suất ρ, hãy tính các bước như bảng 2 (SGK).

Câu 3:

Để xác định công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s và làm bằng vật liệu có điện trở suất ρ, hãy tính các bước như bảng 2 (SGK).

Lời giải:

Các bước tính Dây dẫn (được làm từ vật liệu có điện trở suất p)

Điện trở của dây dẫn 1 Chiều dài 1(m) Tiết diện 1 m2 R1 = ρ 2 Chiều dài l (m)

Tiết diện 1 m2 R2 = ρl 3 Chiều dài l (m) Tiết diện S(m2) Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9