Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Chùm tia ló có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu kính phân kì?

Câu 3:

Chùm tia ló có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu kính phân kì?

Lời giải:

Chùm tia tới song song cho chùm tia ló là chùm phân kì nên ta gọi thấu kính đó là thấu kính phân kì.