Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm.

Câu 23:

Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm. Máy ảnh được hướng để chụp ảnh một vật cao 40cm, đặt cách máy l,2m.

a) Hãy dựng ảnh của vật trên phim (không cần đúng tỉ lệ)

b) Dựa vào hình vẽ để tính độ cao của ảnh trên phim.

Lời giải:

a) Ảnh của vật trên phim PQ được biểu diễn như hình vẽ:

b) Trên hình vẽ, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔABO và ΔA’B’O; ΔA’B’F’ và ΔOIF’.

Từ hệ thức đồng dạng được:

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

↔ dd' – df = d'f (1)

Chia cả hai vế của (1) cho tích d.d’.f ta được:

(đây được gọi là công thức thấu kính hội tụ cho trường hợp ảnh thật)

Thay d = 1,2m = 120cm, f = 8cm ta tính được: OA’ = d’ = 60/7 cm

Từ (*) ta được độ cao của ảnh trên phim là: