Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tại sao ba chùm sáng trong thí nghiệm 2 gặp nhau, em thu được ánh sáng màu gì?

Câu 2:

Tại sao ba chùm sáng trong thí nghiệm 2 gặp nhau, em thu được ánh sáng màu gì?

Lời giải:

Trộn ba ánh sáng đỏ, lục và lam với nhau ta được ánh sáng trắng.