Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ (hình 23.3 SGK)

Câu 2:

Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ (hình 23.3 SGK)

Lời giải:

Kim nam châm định hướng theo một chiều nhất định trên mỗi đường sức từ