Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nêu hai đặc điểm của thấu kính để có thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ.

Câu 2:

Nêu hai đặc điểm của thấu kính để có thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ.

Lời giải:

- Thấu kính hội tụ tác dụng hội tụ chùm tia tới song song tại một điểm hoặc thấu kính hội tụ cho ảnh thật của một vật ở rất xa tại tiêu điểm của nó.

- Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.