Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Một bóng đèn khi sáng hơn bình thường có điện trở R1 = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1

Câu 2:

Một bóng đèn khi sáng hơn bình thường có điện trở = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = . Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

Tóm tắt:

= = 7,5Ω và = I = 0,6A; đèn nối tiếp biến trở; U = 12V

a) Để đèn sáng bình thường, = = ?

b) = 30Ω, dây nikelin ρ = 0,4.10-6Ω.m, S = = 1.10-

Lời giải:

Cách giải 1

a) Để bóng đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua mạch phải đúng là 0,6 A. Khi ấy điện trở tương đương của mạch là:

Theo sơ đồ hình 11.1 thì = +

Từ đó tính được = - = 20 - 7,5 = 12,5Ω

Cách giải 2

Vì đèn và biến trở ghép nối tiếp nên để đèn sáng bình thường thì = = = 0,6A và = = . = 0,6.7,5 = 4,5V

Mặt khác + = U = 12V → = 12 – = 12 – 4,5 = 7,5V

Giá trị của biến trở khi này là:

b) Từ công thức suy ra