Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất.

Câu 2:

Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất.

Lời giải:

Phơi khô các vật, làm muối, sưởi nắng,...